Regulamin
 

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Maseczki Polskie jest dostępny pod adresem http://maseczkipolskie.eu jest prowadzony przez PRO-SYL Paweł Wcisło 55-100 Księgnice, ul. Trzebnicka 37 numer NIP 915 173 52 53, REGON 020908920, adres e-mail: sprzedaz@maseczkipolskie.eu, numer telefonu 883 649 295
2. Sklep Maseczki Polskie prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://maseczkipolskie.eu
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • a) Sklep Internetowy, zwany „Sklepem” – PRO-SYL Paweł Wcisło

 • b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów

 • c) Regulamin – poniższy regulamin, określający przepisy dokonywania zakupów w Sklepie

 • d) Produkt, zwany „Rzeczą” - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sklepem.

 

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

1. Sklep Internetowy świadczy następujące usługi:

 • a) umożliwianie nabycie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem formularza zamówienia,

 • b) prowadzenie Konta Klienta w Sklepie – umowa zawarta na czas nieokreślony,

 • c) umożliwia Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu,

 • d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną – Newsletter.

2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@maseczkipolskie.eu albo w formie pisemnej na adres PRO-SYL Paweł Wcisło 55-100 Księgnice, ul. Trzebnicka 37 żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 

 

§ 3 Warunki świadczenia usług
1. Klient ma możliwość rejestracji indywidualnego konta – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.

2. Klient może korzystać ze Sklepu bez rejestracji konta. Podczas składania zamówienia Klient nieposiadający zarejestrowanego konta podaje w formularzu niezbędne dane do dostarczenia zamówionych Produktów.

3. Informacje, dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, której wysokość jest zależna od wybranej opcji dostawy i formy płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie może się zmienić.

6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

7. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia i są zależne od wartości zamówienia, wagi oraz wymiarów paczki, przed potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrany Produkt umieścić w koszyku, następnie wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób płatności, następnie zatwierdzić zamówienie.

3. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.


§ 5 Sposób i termin zapłaty

1. Kupujący jest obowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt przesyłki za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 72 godzin od daty złożenia zamówienia.

2. Zapłata należności następuje za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności:

 • a) Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej,

 • b) Przelew standardowy,

 • c) Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)


   

   

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.
3. O odstąpieniu od umowy, Klient informuje Sklep w formie jednoznacznego oświadczenia, pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnym na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu przelewu w terminie 14 dni roboczych od daty odstapienia.
5. Klient, który nie chce skorzystać ze zwrotu rzeczy za pośrednictwem zarejestrowanego konta, może zwrócić rzecz we własnym zakresie oraz na własny koszt. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.
6. Korzystanie z sugerowanej procedury zwrotnej nie ogranicza w żaden sposób praw klienta do odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 7 Reklamacje Produktów

1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
2. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
3. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada dostęp do panelu reklamacji, poprzez który należy zgłosić reklamacje. Po przesłaniu formularza, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej dokument z potwierdzeniem przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji i numerem zgłoszenia. Dokument należy wydrukować i dołączyć do reklamowanego Produktu. Produkt wraz z dokumentami należy starannie zapakować i wysłać na własny koszt na adres siedziby firmy.
4. Powyższa sugerowana procedura reklamacji nie ogranicza możliwości składania reklamacji bez zarejestrowanego konta. Reklamacje można zgłosić również listem poleconym na adres:
Qvertech ul. Główna 60, Rent Park, bud. Cn51-180 Psary. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji, zgłaszane żądanie oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon). Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

 

§ 8 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług drogą elektroniczną listem poleconym na adres: Ampliton Grzegorz Dubrowski, Sklep Medyczny, Qvertech ul. Główna 60, Rent Park, bud. Cn51-180 Psary. W treści zgłoszenia należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon).
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.


§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez PRO-SYL Paweł Wcisło danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
3. Administratorem danych osobowych jest PRO-SYL Paweł Wcisło 55-100 Księgnice, ul. Trzebnicka 37 numer NIP 915 173 52 53, REGON 020908920.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.( Dz.U. 2014 poz. 827)
2. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Produkty bez wad.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny zmian. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl